Privacy en beveiliging

Inleiding / Algemeen

Dit is de Privacy Verklaring van ObjectControl.nl. In deze verklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij verkrijgen via deze website.


ObjectControl.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van de site en zorgt dat al uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. Wanneer u onze site bezoekt worden verschillende gegevens verzameld teneinde u een optimale dienstverlening te kunnen bieden.
 

Verzamelde gegevens

ObjectControl.nl bewaart en gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend die rechtstreeks worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aanObjectControl.nl  worden verstrekt. Deze gegevens worden opgenomen in het klantenbestand van ObjectControl.nl  voor het uitvoeren van uw bestellingen. Daarnaast leggen wij het gebruikte IP-adres vast met het oog op het samenstellen van gebruiksstatistieken, alsmede voor de beveiliging van onze website.

 

Cookies

Op onze website maken wij gebruik van cookies die door uw webbrowser worden opgeslagen op uw computer. Cookies worden gebruikt in de bestelprocedure om informatie over uw bestellingen op te slaan. Ook wordt daarin informatie opgeslagen (zoals de instellingen van uw pc en door u aangegeven voorkeuren) om een volgend bezoek aan onze website te vergemakkelijken. Deze informatie bevat geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens. Een cookie is een klein tekstbestand dat onze webserver op uw harde schijf plaatst. U kunt het gebruik van cookies desgewenst toestaan of verhinderen door de instellingen van uw webbrowser te veranderen. 

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden.

Wijzigingen Privacy Verklaring

ObjectControl.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. 

Inzage en wijzigen van uw gegevens

U kunt uw eigen gegevens altijd bekijken en zonodig wijzigen op uw persoonlijke pagina. Vragen om inzage en wijzigingen in uw persoonsgegevens of klachten over privacy kunt u te allen tijde richten aan: 

  • Per email: info@ObjectControl.nl
  • Per telefoon:+31 (0)6 54 32 84 34 
  • Per brief: It Lange Ein 10, 8647SC Sibrandabuorren

Uw rechten 
U kunt altijd aan ObjectControl.nl vragen welke gegevens over u worden verwerkt. Hiervoor kunt u een email sturen naar info@ObjectControl.nl. Ook kunt u per email aan Verfstudio.nl vragen, verbeteringen, aanvullingen of andere correcties aan te brengen, die Verfstudio.nl zo spoedig mogelijk zal verwerken.

Indien u geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie dan kunt u via de afmeldprocedure zoals op de site vermeld, ObjectControl.nl  hiervan op de hoogte stellen. Toezenden van informatie gebeurt alleen maar als u daarvoor uw email-adres hebt opgegeven.